Retentiegebieden

Home > Water > Retentiegebieden

Om te voorkomen dat waterpieken ontstaan op het aanliggende bedrijventerrein De Kolk en woonwijk Molenbeek, wordt dit afgevlakt door meer ruimte te geven aan het water. Hiervoor zijn twee retentiegebieden aangelegd. Het regenwater dat in dit retentiegebied wordt opgevangen, zorgt ervoor dat na piekbuien het water langzaam kan infiltreren in de bodem. Op deze wijze ontstaat een gunstig effect op het natuurlijke dieren- en plantenleven in deze omgeving plus een ondergrondse waterbuffer voor drogere perioden.