Afkoppelsubsidie

Home > Water > Afkoppelsubsidie

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat regenwater niet meer in het riool terechtkomt. Dit kan onder andere door een regenpijp door te zagen en het water een grindbak in te laten lopen in plaats van het riool, of door een deel van een betegelde tuin weer te beplanten waardoor het water niet de straat op loopt en zo in het riool komt.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de subsidie?

Iedere eigenaar of huurder van een woning in de gemeente die huidig verhard oppervlak afkoppelt van de riolering, komt in aanmerking voor de subsidie. Hierbij is het van belang dat het water niet via een andere weg in het riool terechtkomt of naar lager gelegen gedeelten van de gemeente stroomt.

Hoeveel subsidie krijg ik?

Per m² dakoppervlak dat afgekoppeld wordt ontvang je € 5,--. Hierbij gaat het om het oppervlak in bovenaanzicht. Bijvoorbeeld een gebouw van 6 bij 8 meter heeft een oppervlak van 48 m2 (ongeacht of het een schuin of plat dak is) en hiervoor ontvang je dus € 240,-- subsidie.

Bij het verwijderen van bestrating in de tuin kijken we per situatie wat het effectieve oppervlak is dat afgekoppeld wordt. Dit zal vaak minder zijn dan het oppervlak aan bestrating dat weggehaald wordt. Neem in dit geval vóórdat je de subsidieaanvraag doet, contact op via onderstaande contactgegevens zodat we je kunnen vertellen welke gegevens we nodig hebben om de juiste subsidiebedragen te kunnen berekenen.

Wat moet ik doen om de subsidie te krijgen?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je het aanvraagformulier volledig invullen en dit minimaal drie weken voor de aanvang van de werkzaamheden inleveren. Neem voor het invullen van het aanvraagformulier de deelverordening door. Hierin staan de ‘spelregels’ van de subsidieverlening.

Let op! De volgende bijlagen moet je toevoegen aan het formulier:

  • een schets waaruit de grootte van het af te koppelen oppervlak blijkt;
  • foto’s van de huidige situatie (bestaande regenbuizen, in geval van bestrating overgangen naar openbare ruimte/tuin);
  • in geval van berging: berekening van de capaciteit.

Aanvraagformulier (DigiD)

Aanvraagformulier (pdf)

Let op:

Als voor de werkzaamheden een vergunning nodig is, moet je deze ook tijdig aanvragen.

Ik heb in het verleden al maatregelen genomen om mijn verharde oppervlak af te koppelen. Is het alsnog mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen?

Hoewel we erg blij zijn met deze initiatieven, kunnen we helaas niet achteraf subsidie verlenen.

Meer weten?

De volledige tekst van de deelverordening vind je hier.

Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met de heer B. Kalf van team Infra van de gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11 of per mail b.j.kalf@nunspeet.nl.