Onze gemeente

De gemeente Nunspeet is een ambitieuze gemeente op het gebied van duurzaamheid en duurzame energie. Het uitgangspunt voor de gemeentelijke ambitie is 50% reductie van co2 in 2025 en 100% in 2050. Deze ambitie is hoog en vraagt een grote mate van eigen verantwoordelijkheid voor de andere actoren: de ondernemers, de inwoners en de maatschappelijke organisaties. Want samen leven we als Nunspeet natuurlijk.

De ambitie kan alleen gerealiseerd worden als alle partijen deze ondersteunen en ernaar handelen. De gemeente zet er dan ook op in om deze ambitie samen met de andere actoren te verwezenlijken. De gemeente geeft het goede voorbeeld en motiveert, verbindt, faciliteert en investeert tijd en geld.

Stel een vraag

Home > Energie > Onze gemeente