Regionale Energie Strategie

Home > Energie > Nieuws > Regionale Energie Strategie

Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt op dit moment binnen een van de 30 regio's samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie. De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.

Kijk onderstaand filmpje voor meer informatie over de RES of bezoek de website:

www.regionale-energiestrategie.nl