Nieuws

Home > Energie > Nieuws > Nieuws

Nunspeet aardgasloos

Alle woningen in Nederland moeten uiterlijk in 2050 van het aardgas af. Daarom schrijven alle gemeenten een zgn. warmtevisie: hoe en wanneer verwarmen we de woningen op een nadere manier.

Waarom?

De warmtevisie is het gevolg van het VN-klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten en het Nederlandse klimaatakkoord dat de Nederlandse “vertaling” daarvan is. De Nederlandse overheid wil de opwarming van de aarde beperkt houden en stelt daarom het doel om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Dit is nodig om de opwarming niet verder te laten oplopen dan anderhalve graad. Bij deze temperatuurstijging lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar.

Planning

In 2019 wordt gewerkt aan het conceptplan. Daarin wordt voor een aantal buurten of wijken aangegeven dat die kansrijk zijn om relatief eenvoudig zonder aardgas verder te kunnen. Bij de selectie van die wijken worden de inwoners van Nunspeet al betrokken.

Begin 2020 wordt dit conceptplan vastgesteld door het college en de gemeenteraad. Met de bewoners van de geselecteerde wijken wordt door de gemeente daarna nader onderzocht of de wijken inderdaad zo kansrijk zijn als verwacht en zo ja, wanneer woningen losgekoppeld kunnen worden van het gasnet en op welke manier er dan verwarmd en gekookt gaat worden. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

De warmtevisie wordt vervolgens om de twee jaar geactualiseerd. Stap voor stap wordt daardoor duidelijk welke wijken de komende 30 jaar worden opgepakt. Door te kiezen voor kleine stapjes is het voor iedereen te overzien. Men kan dan makkelijker bepalen of het bijvoorbeeld nog zinvol is om nog een nieuwe gasketel te kopen of dat er al gekeken kan worden naar een meer duurzame oplossing zoals een warmtepomp.

Voor iedereen

De warmtevisie heeft gevolgen voor alle inwoners en bedrijven van Nunspeet. Daarom willen wij zoveel mogelijk mensen betrekken en iedereen zo goed mogelijk informeren. Wij doen dit als gemeente niet alleen. Zoals gezegd wordt samenwerkt met de ander gemeenten op de Noord-Veluwe. Ook wordt er natuurlijk ook samengewerkt met de duurzame energiecoöperatie NunspeetEnergie, woningstichting Omnia Wonen en netbeheerder Liander. Nunspeet Energie. Zij zijn nu al sinds het voorjaar van 2019 betrokken in het voortraject. 

Op welke manier

Iedere verandering begint met goede informatie. Die willen we digitaal en soms ook op papier verspreiden. Daarnaast doen we dat ook door het organiseren van bijeenkomsten. In het begin zal de inhoud van die bijeenkomsten vrij algemeen zijn, omdat we zijn nu nog bezig zijn met de grote lijn.

Naarmate meer ingezoomd kan worden op wijken of buurten zullen die bijeenkomsten meer gericht zijn op die buurten en zal meer aandacht besteed worden aan de specifieke mogelijkheden om aardgasloos te worden. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit.

Welke volgorde

Liander heeft als netbeheerder veel kennis van het bestaande gas- en elektriciteitsnet. Zij hebben een applicatie ontwikkeld waarin die informatie wordt gecombineerd met onderhoudsplannen van Omnia Wonen, Vitens en de gemeente. Deze applicatie maakt ook voor bewoners heel inzichtelijk waarom voor een bepaalde volgorde of aanpak kan worden gekozen. Bijvoorbeeld door het onderling afstemmen van onderhoudsmomenten hoeft de straat maar één keer open om van aardgas naar een alternatief te kunnen. Door de combinatie te zoeken met Omnia Wonen kunnen zij de woningisolatie afstemmen op de duurzame manier van verwarmen waarvoor op een bepaalde plek gekozen wordt.

Bewonersavond

De bewonersavond is op donderdag 26 september vanaf 19.30 uur in De Hoeve in Nunspeet. Welke buurt eerst van het gas af gaat en wat het beste alternatief is, kunnen we u dan nog niet vertellen. Gezien de impact van deze verandering willen we u graag tijdig informeren en de kans geven uw vragen te stellen. We doen dit met een interactieve quiz waarvoor uw smartphone nodig is. Aanmelden voor deze avond is verplicht en kan via nunspeetleeftnatuurlijk@nunspeet.nl.

We zoeken dus zo veel mogelijk naar natuurlijke momenten om stappen te kunnen zetten. Dat gaat wijk voor wijk, in een steeds hoger tempo zodat in 2050 heel Nunspeet aardgasvrij is.

Schematisch ziet dat er ongeveer zo uit:

Tip: Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Heb je plannen om je woning te isoleren? Sinds kort is de landelijke Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer beschikbaar. Je komt in aanmerking voor de subsidie als je minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen neemt. Bekijk meer informatie op www.veluweduurzaam.nl/subsidies
Liever eerst energieadvies? Vraag het energieadviesgesprek aan bij Veluwe Duurzaam.

 Tip: Grootschalige zonnesystemen op bedrijfsdaken

Hoewel steeds meer bedrijven overgaan tot de installatie van zonnepanelen op hun dak, blijft een groot deel van daken nog steeds onbenut. De provincie Gelderland wil daarom een extra impuls geven aan realisatie van grootschalige zonnesystemen op bedrijfsdaken. Deze nieuwe subsidie regeling geldt ook voor de gemeente Nunspeet. Meer informatie?

Zonnestroominstallatie Wezenland 

Onlangs is de zonnestroominstallatie van manege Wezenland officieel geopend door Wethouder Jaap Groothuis. Op het dak liggen nu ruim 700 zonnepanelen, die samen goed zijn voor een productie van 200 MWh per jaar. Dit komt overeen met het jaarlijkse gebruik van bijna 60 huishoudens. Als gemeentelijke organisatie hebben we de ambitie om in 2025 ons energiegebruik volledig duurzaam op te wekken. Met de officiële in gebruik name van de zonnestroominstallatie op het dak van manege Wezenland is een flinke stap gezet deze ambitie te verwezenlijken. 

Productie gemeentelijke zonnestroominstallaties

Gemeentehuis (2016) - 55 MWh

Brandweerkazerne (2016) - 13 MWh

Wezenland (2019) - 200 MWh

Elektriciteitsgebruik gemeentehuis - 340 MWh

Collectieve inkoop zonnepanelen

Voor iedereen die er over denkt om zonnepanelen te plaatsen, is er goed nieuws. De gemeente Nunspeet ondersteunt samen met NunspeetEnergie alle inwoners in de aanschaf van zonnepanelen via een collectieve inkoop. Samen bundelen we kennis en kracht en organiseren we gezamenlijk de aankoop van zonnepanelen.
 
Uw voordeel:

 • Uitstekende kwaliteit
 • Goede service door een regionale leverancier
 • Goede garanties
 • Een scherpe prijs vanwege de collectieve aankoop
 • Weinig moeite voor u

Stap 1: Kom naar één van de informatieavonden
Op de informatieavonden hoort u alles over de gekozen leverancier en het aanbod. Dit geeft een goede richtlijn voor het aanvragen en vervolgens beoordelen van de persoonlijke offerte. Het bezoek aan de informatieavonden is gratis en vrijblijvend. Alhoewel er sprake is van vrije inloop, is het voor de organisatie van de avond handig als we weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen.

 • 9 september Vierhouten, Dorpshuis Horsterhoek , Elspeterbosweg 26, 8076 RC Vierhouten
 • 12 september Nunspeet, Veluvine, F.A. Molijnlaan 186, 8071 AK Nunspeet
 • 17 september Hulshorst, Dorpshuis de Wieken, Kapelweg 7, 8077 SM Hulshorst
 • 18 september Elspeet, Boerderij de Koude Hoek, Kleine Kolonieweg 22, 8075 PC Elspeet

De zalen zijn open vanaf 19.30. We starten om 20.00 uur.

Schrijf u hier in voor de informatieavond

Stap 2: Meld u aan
Schrijf u in en geef u daarmee vrijblijvend op als deelnemer aan de actie ‘Zon op Nunspeet’.
  
Stap 3: Afspraak bij u thuis
Nadat u zich hebt opgegeven, maakt de installateur een afspraak om bij u thuis te kijken.
 
Stap 4: Ontvang een persoonlijke offerte
U ontvangt vrijblijvend een persoonlijke offerte, passend bij úw situatie. U beslist zelf of u overgaat tot aanschaf van de zonnepanelen. 
 
Stap 5: Sluit een overeenkomst
U sluit een overeenkomst af voor levering en installatie van zonnepanelen en toebehoren met de leverancier.
 
Stap 6: De zonnepanelen worden geïnstalleerd 
Meestal is de installatie in een dag aangelegd. U overlegt met de installateur wanneer u dat uitkomt.

Profiteer van deze collectieve inkoop en schrijf u vandaag nog in:
Schrijf u hier in voor de informatieavond


De werkgroep houdt deze actie nauwlettend in de gaten. Zij is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten. Overigens zijn er commerciële aanbieders die nu al inspelen op deze collectieve actie door u een aanbod toe te sturen. Met hen werken wij echter niet samen. 

Nationale Duurzame Huizen Route

Duurzame woonverhalen

Wat komt er allemaal kijken bij het verduurzamen van je woning? Wil je hier meer over weten? Op zaterdag 2 en 9 november openen honderden huiseigenaren in heel Nederland hun deuren. Zij laten anderen graag zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. Van aardgasvrij wonen tot dak- en gevelisolatie, en van monumentaal wonen tot slimme nieuwe woningen uit 2019. Laat je inspireren door duurzame woonverhalen van gastvrije huiseigenaren. Schrijf je in voor een bezoek via www.duurzamehuizenroute.nl.

Vanwege de grote belangstelling is vroeg inschrijven een aanrader. Want vol is vol.

Bezoek een duurzaam huis
Voor veel mensen is het energiezuinig maken van hun woning een stappenplan waar zij langere tijd mee bezig zijn en waar veel keuzes bij komen kijken. Wel die warmtepomp aanschaffen of toch even wachten tot er iets nieuws op de markt komt? Wachten op een wijkaanpak of kun je ook zelf al beginnen?

Het bezoeken van een woning tijdens de Duurzame Huizen Route op 2 en 9 november kan een goede eerste stap zijn om kennis op te doen. Huiseigenaren stellen dan gastvrij hun woning open en vertellen graag over hun aanpak en welke keuzes zij gemaakt hebben. In de afgelopen jaren hebben al duizenden mensen woningen bezocht en op deze manier waardevolle en onafhankelijke informatie gekregen.

Vanaf oktober is op http://www.duurzamehuizenroute.nl/ te zien welke woningen te bezoeken zijn tijdens de Duurzame Huizen Route. Inschrijven is verplicht. Er zijn geen kosten aan verbonden. In 2018 waren veel huizen volgeboekt. Vroeg inschrijven is een aanrader want vol is vol!

Win een weekendje België

Stelt u uw huis open op zaterdag 2 en 9 november of gaat u zelf op bezoek? Dan maakt u kans op een weekendje weg in een duurzame B&B in België: www.hetnatuurlijkgenot.be

Verzilver uw dak met zonnepanelen

Bent u ondernemer en heeft u een bedrijfspand met een groot ‘leeg’ dak en een grootverbruikersaansluiting? Of bent u ondernemer en hebt u een beschikking voor een SDE+-subsidie op de plank liggen? Met het project ‘Verzilver uw dak’ wil de provincie Gelderse ondernemers stimuleren om 600.000 m2 aan nieuwe zonnepanelen op bedrijfsdaken aan te leggen. Hiermee dragen ondernemers samen met de provincie bij aan een energieneutraal Gelderland in 2050.

Steeds meer bedrijven gaan over tot de installatie van zonnepanelen op hun dak. Door gebrek aan tijd en kennis bij ondernemers blijft een groot deel van daken nog onbenut. De provincie wil ondernemers stimuleren een SDE+ subsidie aan te vragen voor kansrijke zonneprojecten én ondernemers die al een dergelijke subsidie hebben aangevraagd, helpen bij het verder ontwikkelen van hun initiatief. Een SDE+ subsidie is een speciale subsidie die de Nederlandse overheid beschikbaar stelt aan zowel bedrijven als instellingen die hernieuwbare energie produceren of van plan zijn om hernieuwbare energie te produceren. De afkorting SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie.

Hoe doet de provincie dat?
Drie bureaus zijn actief op zoek naar bedrijven met een geschikt dak dat voldoet aan de benodigde randvoorwaarden voor een succesvolle SDE+-aanvraag (in de najaarsronde van 2019 en de voorjaarsronde van 2020) en kansrijke realisatie. Daarnaast heeft de provincie samen met Oost NL de Groeiversneller Zon ontwikkeld. Dit is een voucherregeling voor ondernemers die al SDE+-subsidie toegekend hebben gekregen. Met deze voucher worden ondernemers ontzorgd en ondersteund in het verdere traject tot realisatie. Denk aan technisch advies over de dakbelasting of de netaansluiting, begeleiding bij het offertetraject of advies over de financiering. Vouchers kunnen vanaf 8 juli 2019 worden aangevraagd.

Meer informatie?
Kijk op www.gelderland.nl/verzilveruwdak.

Philadelphia Piersonstraat leeft natuurlijk

Op dinsdagavond 11 juni kregen de bewoners van Philadelphia, locatie Piersonstraat een workshop Duurzaamheid, georganiseerd door Philadelphia. Hoe kun jij als bewoner duurzaam zijn? Na een korte inleiding werden in groepjes allerlei ideeën geopperd en besproken. Zonnepanelen op het dak, korter douchen, afval scheiden, fietsen i.p.v. met de auto en nog veel meer. Ook het koken kwam ter sprake: duurzaam koken met de deksel op de pan. En de restjes? Die bewaren we voor een heuse restjesdag. En 4 oktober wordt waarschijnlijk voortaan eet-geen-dierendag! Maar daar moet dan wel een lekkere appeltaart als toetje tegenover staan :)

Als gemeente waarderen we deze initiatieven ontzettend. Relatief eenvoudige oplossingen die bijdragen aan een duurzame wereld.

Na de workshop kregen alle deelnemers een diploma uitgereikt. Alle deelnemers hebben met goed gevolg deelgenomen aan de Workshop Duurzaamheid en zij hebben beloofd om zuinig om te gaan met energie en water, om mee te helpen aan het scheiden van afval en zich daarnaast in te zetten voor een gezonde wereld.

En een goed voorbeeld… doet volgen!

April 2019: informatieavond Collectieve Inkoop Zonnepanelen

In april was de eerste bijeenkomst van de werkgroep Zon op Nunspeet. Een samenwerking tussen de gemeente Nunspeet, Nunspeet Energie en enkele inwoners om een goed aanbod aan zonnepanelen te verzorgen voor de inwoners van de gemeente. De werkgroep neemt bespaart inwoners de moeite en is op zoek naar een betrouwbare leverancier met een goed aanbod. Dit betekent:

 • een scherp aanbod
 • goede kwaliteit
 • uitstekende service
 • goede garanties


De werkgroep is nu bezig met het zoeken van een juiste leverancier. Voor de zomer hoopt zij dit selectieproces af te kunnen ronden. Na de zomervakantie presenteert de werkgroep de gekozen leverancier en het aanbod in de 4 kernen Nunspeet, Vierhouten, Elspeet en Hulshorst. Vanaf dat moment kunnen de inwoners van Nunspeet intekenen op de actie Zon op Nunspeet.

Op de hoogte blijven? Meld u dan vast aan via zonnepanelenactie@nunspeetenergie.nl
Dit verplicht u tot niets. U wordt dan op de hoogte gehouden en krijgt de data van de informatieavonden en het aanbod thuis gestuurd.

11-17 maart: Nationale Week Zonder Vlees

11 maart 2019
Een besparing van 130 liter water, 76 kilometer autorijden en 770 gram dierenvlees. Als je dat als muziek in de oren klinkt, doe dan mee aan de Nationale Week Zonder Vlees! Deze start vandaag en wordt voor de tweede keer gehouden. Nationale Week Zonder Vlees is een stichting in het leven geroepen door Isabel Boerdam. Isabel is vegetariër sinds haar negende en ervaart daardoor al ruim achttien jaar de vele mogelijkheden van een vegetarisch eetpatroon. Sinds 2013 deelt Isabel deze inspiratie op haar foodblog en in haar boek De Hippe Vegetariër. Vorig jaar besloot ze dat het tijd werd voor meer.

“Ik wil een daadkrachtig initiatief lanceren met impact, ik wil Nederland in beweging brengen. Elke dag vlees of vis eten is niet meer van deze tijd, een flexitarisch eetpatroon moet de nieuwe standaard worden in Nederland. Dat is mijn doel.”

Veel mensen hebben vooroordelen over vegetarisch eten: het is saai, smakeloos of ingewikkeld. Isabel is ervan overtuigd dat proberen en proeven leidt tot geloven. “Vegetarisch eten is juist verrassend, smaakvol en helemaal niet moeilijk! Iedereen die meedoet met de Nationale Week Zonder Vlees zal na deze zeven dagen makkelijker zijn weg vinden in de vegetarische en plantaardige keuken.”

Schrijf je in op https://weekzondervlees.nl/schrijf-je-in/ om mee te doen met de Nationale Week Zonder Vlees! Iedereen die zich inschrijft kan direct op de bedankt-pagina het digitale Week Zonder Vlees-magazine downloaden. Hierin vinden deelnemers inspiratie om zeven dagen te genieten, met 88 pagina’s vol recepten, interviews, groenteweetjes en meer. Op naar een week zonder vlees!

Haak aan bij een thematour!

4 maart 2019
Wil je ervaringen horen over energie besparen en duurzaam wonen? In het voorjaar worden thematours georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen. Een thematour is een excursie over een specifiek thema waarbij een groep van ongeveer 12 personen een of twee woningen bezoekt. Bijvoorbeeld een Nul-op-de-meter woning, Passiefhuis of een huis met warmtepomp. Tijdens een tour leer je meer over een specifiek onderwerp en kom je tot een beter plan voor je eigen woning.Wil je meer weten over een bepaald type huis of over hoe een maatregel is toegepast in een woning? Meld je aan voor een thematour die jij graag wilt bezoeken! Lees hier meer over de thematours.

Deelauto zoekt beheerder

4 december 2018
De MyWheels deelauto Renault ZOE bij het gemeentehuis in Nunspeet is op zoek naar een beheerder

MyWheels is het eerste autodeelplatform van Nederland, met grote idealen en zonder winstoogmerk. Wij bieden een uitgebreid online community (geregistreerde deelnemers) en werken actief aan het lokaal verder uitbreiden van dit netwerk. MyWheels is het enige platform met aanbod van deelauto’s van professionele aanbieders naast het eigen wagenpark en die van particulieren (P2P), je kunt dus ook je eigen op het platform aanbieden.
MyWheels stelt doelen die goed zijn voor mens, milieu en maatschappij. Samen met onze leden en een groep enthousiaste beheerders en coördinatoren in het land streven we onze idealen na. Buurtbeheerders van Katwijk tot Winterswijk, van Den Helder tot Maastricht zijn de ogen en oren van ons bedrijf. Zij weten waar onze leden behoefte aan hebben. En zij zijn onze belangrijkste ambassadeurs.

Word jij beheerder van de volledig elektrische Renault Zoë in Nunspeet?

Heb jij iets met duurzaamheid, mobiliteit? Als beheerder ben je het gezicht van MyWheels en verantwoordelijk voor een deelauto in jouw buurt. Dankzij jouw inzet zijn een aantal voor de hand liggende zaken mogelijk. Denk hierbij aan het volgende:

- contact houden met de gebruikers van de auto
- nieuwe gebruikers instrueren
- autopagina online actueel houden
- schoonmaak, onderhoud regelen en evt. schade melden
- bandenspanning en oliepeil controleren

De praktijk leert dat dit na de eerste aanloop maandelijks ongeveer 4 uur in beslag neemt. Je vindt meer informatie over bovenstaande punten in de algemene beheerdershandleiding.

Naast een gemeentelijke vrijwilligers bijdrage ( € 25,-- per maand) ontvang je als beheerder een kilometervergoeding per maand van 75 kilometer à € 0,16. De vergoeding wordt automatisch verrekend met je gereden kilometers. Rijd je in een maand minder dan 75 kilometer? Dan neem je de kilometers gewoon mee naar de volgende maand.

De vrijwilliger is verzekerd via de gemeentelijke verzekering die voor alle vrijwilligers in de gemeente Nunspeet is afgesloten. Het vrijwilligerssteunpunt kan hierover meer informatie geven.

Interesse?

Leg dan contact met MyWheels:
(085) 77 34 222 of support@mywheels.nl.

Plannen voor aardgasvrije nieuwbouw? Nunspeet helpt

14 november 2018
Op dinsdag 20 november 2018 vindt de informatieavond Aardgasvrije nieuwbouw’ plaats in Veluvine. De gemeente Nunspeet organiseert deze avond om inwoners met nieuwbouwplannen te informeren over de mogelijkheden van aardgasvrij bouwen. De avond is interessant voor mensen die een bouwkavel hebben gekocht, binnenkort een nieuwbouwhuis kopen, alsook voor inwoners die met plannen rondlopen om dit binnenkort te doen. 

Waarom?
Per 1 juli 2018 heeft de Rijksoverheid het besluit genomen dat alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij gebouwd moeten worden. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsgunning. De gemeente Nunspeet ondersteunt graag in het oriëntatieproces naar aardgasvrije nieuwbouw en biedt sinds deze maand de mogelijkheid een duurzaamheidslening af te sluiten voor de investeringen die nodig zijn om de woning gasvrij op te leveren. 

Voor wie?
Mensen die gaan nieuwbouwen zijn van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. 

Programma
Tijdens de avond gaat adviseur Nicolaas van Everdingen dieper in op het technisch stappenplan rondom aardgasvrij bouwen en het bijpassende financiële plaatje. Aanvullend deelt een huiseigenaar persoonlijke ervaringen over zijn nieuwbouwwoning zonder gas. Bijzonder interessant zijn de workshops waarbij deelnemers worden meegenomen aan de hand van een casus in het proces van idee tot uitvoering. 

- Veluvine

- 20.00 uur/inloop vanaf 19.30 uur. 

Aanmelden

https://veluweduurzaam.nl/nunspeet/aardgasvrij/aanmelden

Grote belangstelling voor bezoek aan duurzame woningen

6 november 2018
Afgelopen zaterdag, 3 november, is voor de zesde keer de Duurzamehuizenroute van start gegaan. Op veel plekken in Nederland stelden bewoners gastvrij hun duurzame huis open. Duizenden bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om de woningen te bekijken en de woonverhalen te horen. Het startsein voor de route werd dit jaar gegeven door Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van provincie Brabant. Zij kreeg samen met Mike van der Geld, wethouder Duurzaamheid in ’s-Hertogenbosch, een rondleiding door de woning van Onno van Rijsbergen en Judith Hopman. De Duurzamehuizenroute vindt plaats op de eerste twee zaterdagen van november. Ook aanstaande zaterdag (10 november) is het mogelijk om woningen te bezoeken.

Landelijke start in Den Bosch
Elk jaar vindt de start van de Duurzamehuizenroute plaats in een provinciehoofdstad. In voorgaande jaren was dit in de provincies Noord-Holland, Gelderland, Friesland, Overijssel en Utrecht. Dit jaar was de feestelijke bijeenkomst in de provincie Brabant bij Onno van Rijsbergen. Met veel kennis en plezier vertelde Onno hoe hij de woning hoogwaardig geïsoleerd heeft zonder de oorspronkelijke uitstraling van zijn jaren-50-huis te verliezen. Ook heeft hij veel tijd en energie gestoken om de balansventilatie op orde te krijgen. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings, wethouder Mike van der Geld en de andere aanwezigen toonden veel interesse in het verhaal van Onno.
Spierings is enthousiast over de opzet van de Duurzamehuizenroute. "Het is een heel mooie manier om je te laten informeren en inspireren. Ik ben zelf vorig jaar ook bij huizen in mijn buurt langs geweest. Dat was heel leerzaam. Eén keer per jaar heb je de kans. Dus ik zou zeggen: ben je nog niet geweest, schrijf je dan nog in voor 10 november. Gewoon doen! Er gaat een wereld voor je open."

Inschrijven voor een bezoek aan een woning voor zaterdag 10 november kan via www.duurzamehuizenroute.nl.
 

Laat je inspireren, bezoek een duurzaam huis!

29 oktober 2018
Wil je meer weten over het verduurzamen van je huis? Ben je op zoek naar energiebesparende mogelijkheden? Bezoek dan op 3 of 10 november 2018 een duurzaam huis bij je in de buurt, tijdens de Nationale Duurzamehuizenroute! Op die zaterdagen kun je in het hele land zo'n 300 woningen bezoeken. De bewoners kunnen je van alles vertellen over het verduurzamen van hun woningen. Niet alleen doe je ongetwijfeld inspiratie op; je maakt ook nog eens kans op het winnen van een midweekje weg! Let op: om een of meerdere huizen te kunnen bekijken, moet ie je wel inschrijven. Hier lees je er meer over: bit.ly/2eKC5pf.

Brrrr, 't is fris..!

1 oktober 2018
Terwijl september ons nog zulke heerlijke nazomerdagen voorschotelde, is met de komst van oktober ook de herfst begonnen. Dat is wennen! En lang geleden dat we de knop van de thermostaat omdraaiden... Nu we de verwarming weer vaker hoger zetten, is het slim om te weten hoe je je huis kunt verwarmen zonder te verspillen. Het kost je niets extra’s, je hoeft alleen maar slim met de verwarming om te gaan. Houd deuren in huis dicht, zet de verwarming als je thuis bent een graadje lager dan nu en ’s nachts op 15 graden.

Milieucentraal heeft zes slimme tips voor je op een rijtje gezet om te besparen: verwarmen zonder verspillen.

E-waste Race Noord-Veluwe van start

24 september 2018
Van 24 september tot en met 19 oktober 2018 nemen tien basisscholen van de Noord-Veluwe deel aan de E-waste Race. De basisscholen nemen het tegen elkaar op om zo veel mogelijk afgedankte elektrische apparaten (ook wel e-waste genoemd) in te zamelen. Op donderdag 20 september werd de race in gemeente Nunspeet afgetrapt met een gastles bij de Ontdekking.

De E-waste Race
Mensen kunnen hun afgedankte elektrische apparaten, zoals stijltangen, haardrogers, dvd-spelers en dergelijke, aanmelden op www.ewasterace.nl. Op een vooraf afgesproken tijd worden deze dan aan huis opgehaald door scholieren. Het elektronisch afval wordt vervolgens opgehaald bij de scholen. Op de website wordt de score tussen de scholen bijgehouden. De winnende groep gaat op schoolreis naar Nemo Science Museum in Amsterdam. 

Leerzame en leuke manier van recyclen  
De E-waste Race is leerzaam en draagt eraan bij dat schadelijke stoffen niet in het milieu terechtkomen zodat minder grondstoffen uit de aarde gehaald hoeven worden. Bovendien maakt de E-waste Race recyclen makkelijk en leuk. 

Deelnemende scholen
De scholen die meedoen zijn: 

 • Het Sterrenlicht, BO, 't Harde, 
 • De Steenenkamer, Basisschool met de Bijbel, Putten 
 • Timotheüsschool, BO, Oldebroek 
 • Obs De Bogen, Harderwijk
 • Eben Haëzerschool, BO, Oldebroek 
 • De Klokbeker, PCB, Ermelo 
 • De Veste, Harderwijk 
 • Montessorischool de Ontdekking, Nunspeet 
 • De Arendshorst, OBS, Ermelo 
 • Diermen, Basisschool met de Bijbel, Putten 
   

De E-waste Race in deze regio is een initiatief van de zes gemeenten Noord-Veluwe (Oldebroek, Elburg, Harderwijk, Putten, Ermelo en Nunspeet) en Weee Nederland.


Quick scan: extra dag toegevoegd!

4 september 2018
Vanwege de grote belangstelling voor de quickscan zonnepanelen (zie het bericht hieronder) hebben we een extra dag geprikt om de check te laten uitvoeren. Op donderdag 4 oktober 2018 tussen 8.30 en 20.00 uur kunt op persoonlijke afspraak geheel vrijblijvend een quickscan laten uitvoeren en in 20 minuten inzicht krijgt in uw rendement. Zo weet u direct of zonnepanelen voor u interessant zijn en wat de aanwezigheid van asbest betekent. Ook deze dag vindt plaats in Veluvine.
Hebt u belangstelling en wilt u graag gebruikmaken van ons aanbod? Maak dan snel een afspraak. Dat kan hier.

Quickscan zonnepanelen geeft Nunspeetse bedrijven inzicht